Biodanza is in een tijdspanne van 30 jaar ontwikkeld. Rolando Toro heeft zijn leven gegeven aan zijn onderzoeken naar hoe hij de 'geesteszieke' medemens kon helpen weer optimaal te functioneren. Later heeft hij zijn werk ook aangepast voor de gewone mens die in normale sociale structuren leeft.  De effecten van Biodanza zijn veelzijdig: preventief, educatief, therapeutisch en psychosociaal. De Biodanzales wordt ook wel een 'laboratorium van het leven' genoemd, omdat alles langs komt.

Het gaat te ver hier nu diep op in te gaan. Je leert het meest uit ervaring. Bij de links, onderaan de pagina, kun je nog meer over de achtergrond van Biodanza vinden.

[su_spoiler title="Drie belangrijke gegevens" style="fancy" icon="arrow"]

Biodanza kan niet zonder deze drie gegevens

Muziek – Het is bewezen dat muziek van grote invloed is op ons brein en ons welbevinden. De theorie van Biodanza zegt dat muziek met ons onderbewuste communiceert, met onze cellen, onze instincten, onze cognitie, onze organen, kortom, met alles wat ons levende systeem vertegenwoordigd. De emotie die muziek meebrengt wordt direct ervaren zonder dat er gefilterd wordt door het denken. Dit maakt muziek een universele taal.

Beweging – Bij Biodanza ziet men bewegen als de meest primitieve en oorspronkelijke manier van expressie. De emoties die de muziek teweeg brengt, worden door middel van beweging en dans geuit. Hierbij gaat het niet om het goed kunnen dansen, maar om bewegen vanuit contact met het zelf. In biodanza voelen de bewegingen compleet en wordt er met het gehele lichaam gedanst. Zowel alleen, als met twee of met de groep.

Groep – Biodanza vindt altijd plaats in groepsverband. Biodanza verschilt echter van andere dansbijeenkomsten: tijdens de Biodanzasessies wordt er niet met elkaar gesproken. Feedback wordt in lichaamstaal gegeven. Hierdoor ontstaat er op een instinctieve manier contact. Daaruit ontstaan nieuwe vormen van communicatie en de ervaring deel uit te maken van een affectief netwerk.

We noemen een oefening en een les een vivencia. “Vivencia” is Spaans voor “beleving”. In biodanza staat vivencia voor de bewuste en intense ervaring van het moment in het hier in nu. Een volledige overgave aan deze vivencia maakt volgens Biodanza verandering en ontwikkeling mogelijk op fysiek, emotioneel en cognitief niveau. [/su_spoiler]

Biodanza gaat uit van 5 thema's die het menselijk potentieel beschrijven en waar gebruik van gemaakt wordt om de lessen inhoud te geven

Vitaliteit– het ervaren van energie en zin in het leven
Seksualiteit– het ervaren van plezier, verlangen en passie in het leven
Creativiteit– je mogelijkheid iets te veranderen, iets te maken, nieuwe dingen zien en doen
Affectiviteit– het vermogen te koesteren, genegenheid te ontvangen en empathisch zijn
Transcendentie– voelen deel uit te maken van een groter geheel, het ontstijgen van het eigen ego

tederheid therapie

 

 

 

 

 

Biodanza wordt ingezet op zeer verschillende terreinen. Bijvoorbeeld

  • voor kinderen
  • voor geriatrische patiënten
  • voor zwakbegaafden
  • voor volwassenen
  • jongeren
  • in ziekenhuizen
  • in bedrijven voor teambuilding
  • voor patiëntengroepen etc etc.

Voor elk van de specifieke doelgroepen moet je een extra opleiding doen om les te mogen geven.

Lees meer over de theorie achter Biodanza

Film over het effect van Biodanza bij een groep bouwvakkers, teambuilding

Het boek over Biodanza geschreven door Rolando Toro.

De Nederlandse versie is helaas (momenteel) niet meer te koop.